Zakwitło dziwidło. Roślina-padlina.

Ciekawa roślina

Super rozdzielczość – TecoGAN

Nauka w lutowaniu a nauka lutowania.