Wenus. Po co tam wracamy?

NASA chce wysłać dwie sondy w kierunku Wenus. Dlaczego Wenus jest badana dużo rzadziej niż Mars?

Obrazowanie smugowe – test maseczek

Super rozdzielczość – TecoGAN