Sukcesja firmy co to znaczy i co warto wiedzieć? Sprawdź

Na forach internetowych pojawia się pytanie – sukcesja firmy, co to znaczy i co warto wiedzieć? Ostatnimi czasy temat ten budzi duże zainteresowanie osób prowadzących działalność gospodarczą.

Na forach internetowych pojawia się pytanie – sukcesja firmy, co to znaczy i co warto wiedzieć? Ostatnimi czasy temat ten budzi duże zainteresowanie osób prowadzących działalność gospodarczą.

Od kiedy w życie weszła ustawa o tak zwanym zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej, wiele osób zaczęło zastanawiać się, czym jest sukcesja firmy. Według słownika pojęć ekonomicznych, termin ten oznacza wstąpienie w ogół praw i obowiązków przez konkretnego nabywcę. Sukcesja firmy, podobnie do sukcesji uniwersalnej i singularnej, oznacza zabezpieczenie interesu danego podmiotu. W przypadku przedsiębiorców, chodzi o ochronę bytu prawnego danej firmy po śmierci jej właściciela. Prawidłowo przeprowadzona sukcesja ma przede wszystkim na celu ochronę miejsc pracy. Dodatkowo daje zabezpieczenie materialne osób będących na utrzymaniu zmarłego właściciela firmy.

Sukcesja firmy – Metoda na zabezpieczenie rodziny właściciela

Przedsiębiorstwa wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, wraz ze śmiercią właściciela firmy kończą swój byt prawny. W rezultacie firmy te przestają istnieć. Dzięki ustawie o zarządzie sukcesyjnym, można zadbać o dalsze funkcjonowanie firmy i generowanie przychodów oraz zysków z prowadzonej dotąd działalności. Sukcesja firmy wiąże się z ustanowieniem zarządcy sukcesyjnego. Na mocy wprowadzonej ustawy osoba, która pełni tę funkcję, może zarządzać wyodrębnioną częścią majątku w określonym czasie, po śmierci właściciela danej firmy. Sukcesja przedsiębiorstwa jest jedną z metod ochrony majątku firmowego po śmierci jego właściciela, szczególnie, gdy posiada on dzieci z kilku małżeństw lub też z nieprawego łoża.

Jaką rolę pełni zarządca sukcesyjny?

Wielu osobom wydaje się, że dotyczy wyłącznie przedsiębiorstw rozliczających się na podstawie ksiąg handlowych. Należy nadmienić, że na mocy ustawy, zarządca sukcesyjny może także sprawować pieczę nad majątkiem spółki cywilnej, po śmierci jednego z jej właścicieli lub też wszystkich osób będących założycielami tej firmy. Reasumując, można stwierdzić, że zarządca sukcesyjny niejako otrzymuje przedsiębiorstwo w spadku. Jest on umocowany prawnie w wykonywaniu czynności sądowych i pozasądowych, które związane są z prowadzeniem firmy.

Konkludując- sukcesja firmy chroni dane przedsiębiorstwo przed jego zamknięciem i podziałem jego majątku w chwili śmierci właściciela. Ma to ogromne znaczenie, zarówno dla pracowników danej firmy, jak i osób będących na utrzymaniu właściciela danego przedsiębiorstwa.

Czy pieniądze dają szczęście? 🤔 (fact-check) 💸

Po co koniom podkowy? Dlaczego to robimy i czy to ich boli?