Rewolucja przemysłowa w Anglii – Przyczyny i skutki

Analizując wydarzenie, jakim jest rewolucja przemysłowa w Anglii – przyczyny i skutki tego procesu, można odnieść wrażenie, że był to początek produkcji fabrycznej na dużą skalę. Zaowocowało to rozwojem gospodarczym Imperium Brytyjskiego.

Rewolucja przemysłowa w Anglii

Analizując wydarzenie, jakim jest rewolucja przemysłowa w Anglii – przyczyny i skutki tego procesu. Można odnieść wrażenie, że był to początek produkcji fabrycznej na dużą skalę. Zaowocowało to rozwojem gospodarczym Imperium Brytyjskiego.

Proces zmian społecznych, politycznych i ekonomicznych, którym bezsprzecznie jest rewolucja przemysłowa, związany był z przejściem od manufaktury do produkcji fabrycznej na dużą skalę. Przyczynami tego wydarzenia były przede wszystkim zmiany demograficzne. W wyniku rosnącej liczby mieszkańców, przemysł manufakturowy i rzemieślniczy nie mógł oczywiście zaspokoić zapotrzebowania, jakie pojawiło się na rynku. Ponadto Imperium Brytyjskie dotknęła rewolucja agrarna i liberalizacja handlu, co w rezultacie doprowadziło do istotnych zmian polityczno-gospodarczych.

Przyczyny i skutki tego wydarzenia

Rewolucja przemysłowa w Anglii, podobnie do innych wydarzeń historycznych tego typu, dzieliła się na dwa etapy Pierwszy z nich rozpoczął się w XVIII wieku. Z kolei drugi – nie jako wtórny – miał miejsce kilkadziesiąt lat później. W rezultacie tych wydarzeń, zmianie uległy takie dziedziny gospodarki, jak przemysł wydobywczy, rolnictwo czy technologia tekstylno- odzieżowa. To wówczas wynaleziono maszynę przędzalniczą, napędzaną kołem wodnym i zmodernizowano silnik parowy. Konsekwencją tego było otwarcie pierwszej fabryki przędzalniczej w 1784 roku, w której zaczęto wykorzystywać wspomniane wcześniej silniki parowe. Zmiany, jakie niosła za sobą rewolucja, miały ogromny wpływ na społeczeństwo i politykę wewnętrzną oraz zewnętrzną tego państwa.

Konsekwencje, jakie przyniosła rewolucja przemysłowa w Anglii

Gwałtowny rozwój nauki i rewolucja, oczywiście zaowocowały powstaniem wielu innowacyjnych rozwiązań technologicznych – m.in. wynalezieniem silnika gazowego, postępem w medycynie czy skonstruowaniem karabinu maszynowego. W rezultacie tych działań Imperium Brytyjskie stało się też państwem silnie zurbanizowanym, w którym narodził się proletariat. Rewolucja przemysłowa wpłynęła również na rozwój aglomeracji położonych na północy i północnym wschodzie tego kraju- Manchesteru, Liverpoolu i Birmingham. Wydaje się, że rewolucja przemysłowa w Anglii mogła być także jedną z głównych przyczyn zmian w stylu życia mieszkańców tego państwa.

Podsumowując powyższy artykuł można wysnuć wniosek, że rewolucja przemysłowa w Anglii była wydarzeniem pozytywnym. W przeciwieństwie do krwawych zamieszek we Francji, przyniosła ona wiele dobrych zmian i umocniła potęgę Imperium Brytyjskiego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

GIPHY App Key not set. Please check settings

Dubai Creek Tower

Powstanie nowy najwyższy budynek świata? – „Dubai Creek Tower”

Dieta Ketogeniczna - eMagazyn.info

Dieta ketogeniczna – Co to jest? Na czym polega? Wady i zalety