Laserem w Alzheimera

Źródła (wybrane): Takayasu Kawasaki i in. – Infrared Laser-Induced Amyloid Fibril Dissociation: A Joint Experimental/Theoretical Study on the GNNQQNY Peptide

Jak zmieni nas przyszłość?

Czym grozi zmiana pola magnetycznego?